Đảm bảo chất lượng

Văn hóa học viện Solomon

Con người Soer:

1.Là người độc lập, có khả năng cá nhân để giải quyết các vấn đề của bản thân, phát triển và chủ động toàn diện các kỹ năng sinh tồn

2. Tự nhận thức: là khả năng tự nhận biết các cảm xúc của bản thân và đánh giá mức độ ảnh hưởng của cảm xúc tới bản thân, và khả năng đánh giá điểm mạnh điểm giới hạn của bản thân. Tự tin vì đã hiễu biết rõ ràng giá trị của bản thân.

Quy trình tuyển dụng giáo viên

Solomon tuyển dụng

Quy trình này được xây dựng dựa trên cam kết đảm bảo chất lượng giáo viên của Học viện. Qui trình tuyển dụng giáo viên sẽ thường xuyên được xem xét, đánh giá, bổ sung trước mỗi thời điểm tuyển dụng sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của Học viện.

Cơ sở vật chất

Địa điểm hoạt động: Tầng 3B, tòa nhà CTM complex Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Mặt bằng hoạt động 350 m2, chia các phòng chức năng như sau

Cơ cấu tổ chức nhân sự

Giám đốc điều hành: Thạc sỹ: Trần Kiều Duyên

Giám đốc chuyên môn: Thạc sỹ: Trần Thị Ngọc Diệp

Hệ thống đảm bảo chất lượng toàn diện

Chính sách chất lượng:

Tôn chỉ là việc “NĂNG TẦM TRÍ TUỆ, GẶT HÁI THÀNH CÔNG” của Solomon Academy. Chúng Tôi cam kết thực hiện chính sách chất lượng gồm các điều sau đây: