Tag Archives: đảm bảo

Hệ thống đảm bảo chất lượng toàn diện

Chính sách chất lượng:

Tôn chỉ là việc “NĂNG TẦM TRÍ TUỆ, GẶT HÁI THÀNH CÔNG” của Solomon Academy. Chúng Tôi cam kết thực hiện chính sách chất lượng gồm các điều sau đây: