Tag Archives: giá trị

Tầm nhìn và sứ mệnh

SỨ MỆNH

Với sứ mệnh “Nâng tầm trí tuệ Việt, dạng danh con Hồng cháu Lạc”

Sứ mệnh của Solomon Academy là bồi đắp và phát triển con người có đức có tài để gặt hái thành công. Các bạn nhỏ luôn yêu thích và đam mê việc bồi đắp các phẩm chất và khả năng cần thiết để trở thành người có giá trị, có ích cho gia đình và xã hội. Trang bị một ngôn ngữ thứ 2, ngôn ngữ quốc tế – Tiếng Anh cho các bạn, mở ra một thế giới rộng lớn cho các con, tạo tâm thế thật tốt trong quá trình hội nhập với các nước trên thế giới.