Văn hóa học viện Solomon

Con người Soer:

1.Là người độc lập, có khả năng cá nhân để giải quyết các vấn đề của bản thân, phát triển và chủ động toàn diện các kỹ năng sinh tồn

2. Tự nhận thức: là khả năng tự nhận biết các cảm xúc của bản thân và đánh giá mức độ ảnh hưởng của cảm xúc tới bản thân, và khả năng đánh giá điểm mạnh điểm giới hạn của bản thân. Tự tin vì đã hiễu biết rõ ràng giá trị của bản thân.

3. Tự kiểm soát và điều chỉnh bản thân

 • Là người tin cậy: Luôn gìn giữ các chuẩn mực của lòng trung trực và chân thành
 • Là người tận tâm: Chịu trách nhiệm về tất cả các việc làm của bản thân
 • Là người có khả năng thích nghi: Linh hoạt trong việc giải quyết sự thay đổi
 • Là người luôn đổi mới: Hứng thú với những sáng kiến, các tiếp cận và các thông tin mới

4. Sự đam mê

 • Người luôn lỗ lực thành công: Cố gắng cải thiện khả năng, từng bước nâng cao giá trị và tiêu chuẩn của sự xuất sắc
 • Người luôn có mục tiêu và kế hoạch hành động rõ ràng: Luôn hành động nhằm thẳng vào mục tiêu của nhóm hay tổ chức
 • Người suy nghĩ tích cực chủ động luôn sẵn sàng khá phá bản thân, môi trường sống và kiên trì theo đuổi các mục tiêu bất chấp khó khăn và sự thất bại

5. Kỹ năng hòa nhập và làm chủ mối quan hệ trong xã hội

 • Người lắng nghe và thấu hiểu
 • Khả năng thuyết phục người khác
 • Làm việc theo nhóm, hợp tác để hoàn thành mục tiêu đã đề ra
 • Biết thể hiện lòng biết ơn, cởi mở và chia sẻ đối với gia đình và cộng đồng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *